Rodzicu,


• Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w instytucji, przekaż dyrektorowi / opiekunowi informacje o stanie zdrowia dziecka, które są istotne.

• Przyprowadź do instytucji dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych. Stosuj się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do instytucji.

• Przed przyprowadzeniem dziecka do instytucji zmierz dziecku temperaturę.

• Nie posyłaj do instytucji dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu i stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

• Wyjaśnij dziecku, aby nie zabierało do instytucji zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.

• Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na przywitanie.

• Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.


Download
Ankieta COVID-19
Prosimy zapoznać się z ankietą.
ankieta (1).pdf
Adobe Acrobat Document 32.8 KB

Download
Kwarantanna 19-23.11.2020 r
W związku z zamknięciem placówki w dniach 19-23.11.2020 r dokument można wykorzystać do wzięcia opieki na dziecko.
Świat Dziecka - kwarantanna.pdf
Adobe Acrobat Document 104.4 KB

Download
Kwarantanna 24-29.11.2020
Świat Dziecka 24-29.11.pdf
Adobe Acrobat Document 101.8 KB