Wpisowe - 0 zł 

Czesne stałe - 985 zł   


Informujemy, że otrzymaliśmy dotację z programu "Maluch + 2020" w wysokości 135 zł/dziecko, w związku z czym, czesne po obniżeniu wynosi 850 zł.