Wpisowe - 300 zł

Czesne stałe wraz z wyżywieniem - 650 zł