Wpisowe - 300 zł 

Czesne - 1200 zł , od stycznia 2023 - 1300 zł 

Zwrot za każdy dzień nieobecności - 7 zł