Wpisowe - 0 zł 

Zadatek (kwota pominiejsza pierwszą opłatę czesnego) - 200 zł

Czesne - 1100 zł