Wpisowe - 300 zł

Czesne - 690 zł 

Wyżywienie (płatne z góry) - 5 zł/dzień 


Za niewykorzystane posiłki zwracamy (odpisujemy) kwotę 5 zł za każdy dzień nieobecności dziecka, w następnym miesiącu rozliczeniowym.