Wpisowe - 300 zł

Czesne stałe - 750 zł   

Wyżywienie - 5 zł / dzień