Wpisowe - 0 zł 

Czesne stałe - 750 zł   

Wyżywienie - 5 zł / dzień