W związku z otrzymaniem dofinansowania do dziennego opiekuna z programu MALUCH+ 2022-2029, czyli wsparcia finansowego z Unii Europejskiej oraz budżetu państwa, nasz nowy punkt opieki staje się faktem. W/w program składa się z dwóch etapów. W pierwszym z otrzymanego dofinansowania możemy przeprowadzić adaptację lokalu oraz wyposażyć w niezbędne meble i pomoce dydaktyczne. W drugim dofinansowane będzie funkcjonowanie nowo utworzonych miejsc

-czesne będzie obniżone o kwotę 837 zł.

 

  • Grupami docelowymi (korzystającymi z projektu) są : dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami lub wymagające szczególnej opieki, do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub dłużej, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech oraz z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; rodzice, opiekunowie.

  • Celem projektu jest utworzenie 32 miejsc opieki u czterech dziennych opiekunów i dofinansowanie funkcjonowania tych miejsc w okresie 36 miesięcy.

  • Wartość zadania wynosi 397.120,00 zł

  • W tym wartość dofinansowania z UE wynosi 327.703,44 zł

 

Planowane otwarcie - grudzień 2023 r.

 

 

 

#FunduszeEuropejskie

 

 

 


Poniżej przedstawiamy wizualizację naszego nowego miejsca opieki, zabawy i nauki dla Twojego maluszka.